ติดตั้งสาย Fiber optic การไฟฟ้า ธัญญะ
Written by Administrator
Print

ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก เชื่อมระหว่างอาคาร การไฟฟ้า ธัญญะ

เดินสายไฟเบอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ media converter เข้าหัวไฟเบอร์ fusion spice

Last Updated on Wednesday, 22 January 2020 14:26